C.k. Řadový pěší pluk č.18

Současnost

Seznámení s našim KVH

Vznik této uniformované jednotky se datuje již do r. 1989, kdy si část členů znovuobnoveného "Komitétu pro udržování památek z války r. 1866" pořídila repliky uniforem z období rak. - pruské války r. 1866. Postupně tato uniformovaná skupina přerostla rámec činnosti komitétu a proto došlo v r. 1991 k jejímu osamostatnění. R. 1995 pak byla tato organizace zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR pod názvem: "Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové".

Číslo v názvu tohoto pluku není samoúčelné, neboť právě tento "regiment" je neodmyslitelně spjat s východočeským regionem a zejména pak s královehradeckem. Zde měl totiž 18. pluk řadu let své dlouhé existence doplňovací okres a v některých letech také sídlo. Proto mnoho předků současných obyvatel těchto míst prodělalo právě v řadách 18. pěšího pluku válečná tažení po bojištích téměř celé Evropy a často i v místech daleko od domova položilo své životy... A tento odkaz předků byl hlavním motivem, proč se skupinka nadšenců vojenské historie z Hradce Králové a blízkého okolí rozhodla znovu oživit tradici C.k. 18. pěšího pluku.

V současné době má naše jednotka celkem cca 25 členů, kteří vlastní repliky rak. uniforem z r. 1866, z 1. sv. války a někteří také z období napoleonských válek. Dále se tento pluk může pochlubit plukovním praporem do nejmenších detailů zhotoveným dle historického originálu a také např. vlastním kulometným oddílem v prvoválečných uniformách.

Na r. 1866 tvoříme  jednotku C.k. 18 pěšího pluku společně s našimi přáteli z KVH Nový Bydžov, s kterými velice úzce spolupracujeme i na dalších projektech.

Do naší činnosti však nepatří pouze účast v uniformách na různých vzpomínkových akcích u nás i v zahraničí, ale také výpomoc při náročné údržbě královehradeckého bojiště, osvětová činnost apd. Z ostatních jednotek zabývajících se r. 1866 pak nejvíce spolupracujeme s "C.k. 6. praporem polních myslivců" z Náchoda a "Pevnostní dělostřeleckou rotou" z Josefova, přičemž dobudoucna bychom chtěli tuto spolupráci ještě rozšířit.

A na závěr pro ty, které výše uvedené řádky více než zaujali:
Máš opravdu hluboký zájem o vojenskou historii a zejména armádu habsburské monarchie? -Máš zájem o aktivní zapojení do klubové činnosti včetně údržby památek z r. 1866 ?
Chceš najít dobrou partu kamarádů se stejným zájmem ?
Je Ti více než-li 15 a méně než 120 let ?

Pak tedy neváhej a neprodleně volej: 605 837 902 (J. Němec - jednatel) nebo 737 270 412 (J. Šmíd - místopředseda).

Event. piš: Jiří Němec, Pod Zámečkem 285, 500 06 Hradec Králové 6, e-mail: hradec@1866.cz