C.k. Řadový pěší pluk č.18

Pomník II/IR18 ve Slovinsku

Poděkování druhé

Další poděkování pak patří našim slovinským přátelům ze spolku „Društvo Peski 1915-1917“. Jedná se o klub zabývající se údržbou a ochranou tolminského bojiště z let 1915 až 1917, studiem archivních podkladů, obnovou pomníků, apd..

 

Kontakt:

http://www.dolina-soce.com/tolmin/drustva_peski.html

 

Društvo Peski 1915-1917 Tolmin

Soška ulica 17, 5220 Tolmin
Predsednik: Robert Svetičič
email: robert.sveticic@siol.net

Žádné komentáře