C.k. Řadový pěší pluk č.18

Literatura o dějinách C.k.18.pěšího pluku

  • Padewieth, Mansuet von: „Geschichte des kaiserl. Königl. 18. Linien-Infanterie-Regiments Grossfürst Constantin von Russland“, Wien 1859
  • Amon von Treuenfest, Gustav Ritter von: „Geschichte des k.k. Infanterie-regimentes Nr. 18, Constantin Grossfürst von Russland, von 1682 bis 1882“, Wien 1882
  • Novak, Friedrich: „Achtzehner immer vorwärts !“ Kriegsgeschichten vom k.und k Infanterie-Regimente Erzeherzog Leopold Salvator Nr. 18“, Theresienstadt 1896
  • Novák Bedřich: „Osmnáctí „Vždycky vpřed !“Stručný děj c.a k. pěšího pluku arcivévody Leopolda Salvatora čís.18“, Hradec Králové-Terezín 1896 (Pozn.: Jedná se o české vydání předchozího titulu.)
  • Kolektiv autorů – almanach: „I. Sjezd příslušníků bývalého královéhradeckého pěš. Pluku č. 18“, HK 28.6. 1936
  • Kolektiv autorů – almanach: „Almanach vydaný k oslavám 10. výr. založení pluku 4 Prokopa Velikého a ke sjezdu příslušníků býv. 4. čsl. Stř. pl. Prokopa Velikého a býv. Pl. 18 v květnu a červnu 1927“, HK 1927
  • Dvořák, Jaroslav a Krupička, Pavel: „Královehradečtí hoši za války roku 1866“ (Podrobná studie vydaná v několika pokračováních v časopisu „Bellum 1866“)
  • Havel, Petr: „Z dějin královéhradeckého pěšího pluku č. 18“, HK - Muzeum VČ 1993