C.k. Řadový pěší pluk č.18

Historie

C.k. Řadový pěší pluk č. 18 (1682 až 1918)

C.k. 18. pěší pluk byl založen společně s dalšími čtyřmi pěšími pluky a dvěma pluky dragounskými již 3. února 1682 patentem císaře Leopolda I.. Důvodem zřízení těchto pluků byly přípravy tureckého sultána Mehmeda IV. na další válku proti habsburské monarchii. Poprvé se pak 18. pěší pluk zapojil do bojů v bitvě u Raasdorfu 26.8. 1683 proti Turkům. Od těch dob se tento pluk zúčastnil níže sepsaných významnějších tažení armád Rakouska a Rakousko - Uherska: tureckých válek 1683 - 1688, španělské války 1689 - 1734, turecké války 1737 - 1738, rakouské války o "posloupnost" 1741 - 1748, války sedmileté 1756 - 1763, francouzských válek 1792 - 1797, válek koaličních 1799 - 1815, italské války 1848, bojů v Uhrách 1848 - 1849, okupace podunajských knížectví 1854, bitvy u Solferina 1859, rak. - pruské války 1866, okupace Bosny a Hercegoviny 1878 a 1. světové války 1914 - 1918. Po vzniku Československa však historie "Osmnáctky" nekončí. Pluk i se svým původním číslem byl začleněn do československé armády a hned v r. 1919 bojovaly jeho dva prapory na Slovensku proti maďarským bolševikům. Po unifikaci čs. armády r. 1920 se v Hradci Králové usídlil pěší pluk č. 4 "Prokopa Holého", který se stal pokračovatelem původního 18. královehradeckého pěšího pluku a 4. pluku ruských legií. Po skončení 2. sv. války byl 4. pěší pluk znovuobnoven, avšak v srpnu 1951 byl reorganizován na 4. mechanizovaný pluk Prokopa Holého, v květnu 1955 pak přečíslován na 52. mechanizovaný pluk a od srpna 1962 byl znovu reorganizován na 52. tankový pluk, ale 31. května 1966 došlo k jeho definitivnímu zrušení.

Za dlouhou dobu své existence se 18. pěší pluk proslavil v celé řadě bitev a několikrát prošel téměř celou Evropou. Nejvíce se pak vyznamenal v bitvách u Aspern (22. května 1809), Wagramu (5. a 6. června 1809) a Vicenzy (10. června 1848). V bitvě u Aspern se 18. pluk natolik vyznamenal, že 22. květen byl vyhlášen významným dnem pluku a přímo na bojišti v Aspern mu byl postaven monumentální pomník představující velkého lva drtícího francouzskou korouhev.

R. 1866 byl C.k. 18. pěší pluk součástí Piretovy brigády I. armádního sboru pod velením gen. jízdy hr. Clam - Gallase. Tři prapory byly určeny pro službu v poli a čtvrtý byl součástí posádky hradecké pevnosti. Do bojů se 18. pluk zapojil poprvé v bitvě u Jičína 29. 6. a ztratil zde 773 mužů a důstojníků; z toho padlých 144 mužů a 16 důstojníků. (Na jíčínském bojišti bylo pak postaveno cca 18 pomníků padlým vojákům 18. pěšího pluku, přičemž nejvíce se jich nachází na vojenském hřbitově ve Kbelnici.)

V bitvě u Hradce Králové byl 18. pěší pluk v rámci celé brigády Piret poslán na levé rakouské křídlo na pomoc saským jednotkám a společně s nimi se zúčastnil útoku na Probluz. Zde ztratil 26 mužů a 6 důstojníků a na místním hřbitově mu byl po válce postaven plukovní pomník. (Dá se říci, že v této bitvě měl 18. regiment velké štěstí, jelikož celý I. AS byl jako záloha nesmyslně vržen do útoku na již Prusy obsazený Chlum a v tzv. "Úvozu mrtvých" zde během 20 min ztratil téměř 10.000 mužů, 279 důstojníků a 23 děl ! Díky svému přeložení na jižní křídlo se 18. pluk šťastnou náhodou neúčastnil onoho osudného útoku a vyhnul se tak jistě několikrát větším ztrátám, které by jinak utrpěl !)