C.k. Řadový pěší pluk č.18

18.pěší pluk v letech 1914-1918

Před vypuknutím 1. světové války byl C.a k. 18. pěší pluk doplňován  z těchto okresních hejtmanství:

Královehradeckého, královedvorského, broumovského, náchodského, novoměstského a rychnovského.